Laisvai stovinti vonia Proteus

Laisvai stovinčios vonios: vonia Proteus

Freestanding cast stone bathtub Proteus, made in EU, 25 years warranty